سفارش تبلیغ
صبا
اواز قطره
 
عمری م .ح .ب بوده ام وحال تصمیم گرفتم محب بودنم را جشن خون بگیرم در فکر یک جشنم ...

اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ


حسینون نوحه سین دلریش یازاندا

مسلمان سهلدیر که کافر آغلار

کور اولمیش گوزلرین قان دوتدی شمرین

که گورسون اوز الینده خنجر آغلار

حسینون کوینگی زهرا الینده

چکر قیحا قیامت محشر آغلار

آتاندا حرمله اوخ کربلا ده

گوریدین دشمن آغلار خنجر آغلار

قوجاقیندا گوریدین ام لیلا

آلیب نعش علی  اکبر آغلار

رباب نیسگیل دوشونده سود گورنده

علی اصغری یاد ایلر آغلار

باشیندا کاکل اکبر هواسی

یل آغلار سنبل آغلار عنبر آغلار

یازاندا آل طاها نوحه سین من

قلم گوردوم سیزیلدار دفتر آغلار

استاد شهریار
قلم بر کربلا  دلریش تا زد

مسلمان جای خود کافر بگرید

شود کور آن دو چشم شمر ملعون

که بیند در کفش خنجر بگرید

به دست فاطمه آن پاره جامه

چنان صیحه زند محشر بگرید

رها شد تا سه شعبه از کمانش

ببین دشمن در آن لشگر بگرید

و می دیدی چگونه ام لیلا

چگونه بر علی اکبر بگرید

به سینه شیر چون اید ربابه

به یاد آرد علی اصغر بگرید

به یاد کاکل  زیبای اکبر

بگرید باد و هم عنبر بگرید

به هنگام نوشتن دیدم ای وای

قلم ناله کند دفتر بگرید

صمد علیزاده
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 91/6/29 توسط محب


http://mhzonoozi1.persiangig.com/image/Personal_01/MHZonoozi_P002-b.jpg

http://mhzonoozi1.persiangig.com/image/Personal_01/MHZonoozi_P008-b.jpg

http://jaminaa.persiangig.com/image1/shahriar/Shariar2.jpg

1292:آغازتحصیلات عربی درمدرسه طالبیه تبریز(ازمقامات حریری تا مطول)و

زبان ادبیات فرانسه درمنزل به وسیله معلم خصوصی فرانسوی تبار

1292:سرودن اولین شعربه زبان ترکی(رقیه باجی باشیمین تاجی        

    اتی آت ایته منه ورکته   )

1293:تعلیم خوشنویسی درحضورپدرومیرزاسعیدخان خلوت درمنزل

1294:سرودن دومین شعر(اولین شعرفارسی)

من گنهکار شدم وای به من           مردم آزارشدم وای به من

یاددارم پدرم شیشه می دیدشکست          منچراسبحه اجدادی خود داده زدست

پی زنارشدم وای به من                     مردم آزارشدم وای به من......

1295:سرودن سومین شعردرکوه عون بن علی به همراه پدروعده ای ازدوستان پدر

1297:ثبت نام دردوره سیکل اول درمدرسه متحده تبریز

1297:سرودن چهارمین شعر(این شعر دردیوان چاپ شده است)

کارگل زارشودکرتوبه گلزارآئی            نرخ یوسف شکند گرتوبه بازارآئی

1298:تعلیم فنون ادبی نزد میزاتقی خان رفعت واسماعیل آقا امیرخیزی

1298:سرودن پنجمین شعر درکناررودخانه «صافی چایی»مراغه به همراه پدر

صوفی بیاکه برلب «صافی»مکانم است - وین صبح جاودانه صفابخش جانم است

1299:چاپ چندغزل باتخلص «بهجت»درمجله«ادب»

1299:اتمام اول متوسطه درمدارس «متحده»و«متوسطه»

1299:مهاجرت به تهران جهت ادامه تحصیل

29/12/1299:ورودبه تهران ،اقامت درمنزل اکرم السلطنه خواهر«محمدعلی شاه قاجار»

به اتفاق پسرعمویشان سیدمحمودخان نورآذر(وکیل پایه یک دادگستری تهران)

1300:آغازدوستی با استادابوالحسن خان صباواستادامیری فیروزکوهی

1300:ثبت نام درمدرسه دارالفنون جهت ادامه تحصیل

1300:تغییرتخلص ازبهجت به «شهریار»با تفال ازدیوان حافظ به اتفاق

دوستش «سیدابوالقاسم شیوا»متخلص به «شهیار»

1-که چرخ این سکه دولت به نام شهریاران زد

2-روم به شهرخودوشهریارخودباشم

1301:آشنایی باکمال الملک

1302:آشنایی با میرزاده عشقی و فرخی یزدی وانتشاراشعار درروزنامه شفق سرخ وطوفان

1302:آغازشیفتگی وعاشقی

1302:اتمام سیکل دوم متوسطه در دارالفنون بامعدل 1/13

1303:ثبت نام درمدرسه عالی طب به اسرار پدر

1303:تحصیلات درمدرسه سپهسالاردرمکتب درس سیدحسن مدرس تاشرایع الاسلام ولمعه

1304:فعالیت سیاسی درحمایت ازجمهوری خواهی

1305:تالیف واجرای چندین نمایشنامه

1306:آشنایی با قمرالملوک وزیری توسط دوستش سیدابوالقاسم شهیار

1306:طی دوره «انترنی»و«اکسترنی»دربیمارستان ارتش تا1307

1307:شرکت درمجالس احضارارواح  توسط دکترخلیل خان ثقفی

1308:چاپ دیوان شهریاربا مقدمه «ملک الشعرای بهار»«سعید نفیسی»و«پژمان بختیاری»

1308:فوت سید ابوالقاسم خان شهیار دوست شهریار

1308:جدایی ازمعشوق وترک تحصیل اجباری درترم آخر طب

1308:حبس درزندان باغشاه تهران به دستورتیمورتاش

1309:تبعید به خراسان به دستورچراغعلی پهلوی «امیراکرم»

1309:اشتغال غیررسمی دربهداری نیشابور

1310:چاپ مثنوی «روح پروانه»(ازآوازخوانان معروف دوره قاجار)

1310:اشتغال دراداره ثبت واسنادواملاک

1311:انتقال به نیشابوربارتبه یک اداری به سمت مامورباحقوق320ریال درماه

1311:ملاقات با کمال الملک درحسین آبادنیشابورواقامت ده روزه درمنزل وی

1311:آشنایی باحبیب سماعی وکلنل وزیری درخراسان

1312:انتقال ازنیشابوربه مشهد ،آشنایی بامیرزارضاخان عقیلی،محمودفرخ،گلشن آزادی

23رمضان 1313:فوت پدر(حاج میرآقاخشکنابی)

1313:شرکت درجشن هزاره فردوسی در«طوس»

1314:بزرگداشت شهریاردرمحل روزنامه اطلاعات به همت عباس مسعودی

1314:استخدام دربلدیه تهران توسط میرزااحمدخان  اشتری

1314:چاپ دیوا ن شهریار بااضافات 178 صفحه

 1315:استخدام دربانک صناعت وفلاحت

1316:سفری کوتاه به تبریز با ادواردژوزف همکار بانک کشاورزی

1317:سفربه بارفروش جهت دیدار با نیمایوشیج

1318:اوج بحرانهای روحی

1319:ورود به جرگه فقرودرویشی وشرکت مجدد درمجالس احضارارواح

1321:دیدار با نیما درتهران همراه با صبا

1321:چاپ مثنوی صدای خدا با مقدمه حسن ارسنجانی

1324:شرکت دراولین گنگره نویسندگان ایران به ریاست ملک الشعرای بهار

1325:چاپ منظومه قهرمانان استالینگراد بامقدمه علی شاهنده

1325:سفرمادرش کوکب خانم ازتبریز به تهران جهت پرستاری او

1326:آغازآشنایی ودوستی با هوشنگ ابتهاج(سایه)

1328:چاپ جلداول باعنوان شهریار1 بامقدمه علی زهری

1328:اعطابازنشستگی ازبانک کشاورزی به تصویب نخست وزیروقت

1329:سرودن منظومه حیدربابایه سلام به درخواست مادر

31تیر1331:درگذشت مادرشاعردرتهران ودفن درقم

1332:بازگشت به تبریز

1332:ازدواج بانوه عمه اش(مرحومه عزیزه عبدالخالقی)

1332:چاپ حیدربابایه سلام درتبریز

 1333:چاپ منتخب آثارشهریار توسط نشریه مهرگان

1333:چاپ حیدربابا درباکو

1333:تولد اولین فرزند «شهرزاد»

1334:آغازکتابت قرآن وانزوای تدریجی

1334:دیداربا«استادصبا»و«استاددوامی»درتبریز

1335:چاپ جلددوم وسوم دیوان چهارجلدی شهریار

1335:تولددومین فرزند قبل ازچله فوت می کند

1335:اشتغال مجدد دربانک کشاورزی به علت تنگی معیشت

 1336:سرودن مثنوی مولانا درخانقاه شمس به مناسبت روزمولانا

1336:تولد سومین فرزند«مریم»

1336:چاپ جلد چهارم دیوان با عنوان شهریار4

1337:دیداربانیمایوشیج درتبریز آخرین دیدار

1337:نامگذاری روز16اسفند به نام روزشهریار

1338:تولد چهارمین فرزند«هادی»

1338:دیداربا« سایه»درتبریز

1340:ترجمه گزیده ای ازاشعاراوبه زبان انگلیسی

1342:انتشارکتاب «منوگرافیا محمدحسین شهریار»تالیف پروفسوربیگدلی درباکو

1343:سفربه «خشکناب»و«قئیش قورشاق»وسرودن جلددوم«حیدربابایه سلام»

1343:انتشارکتاب «شهریاروحیدربابایه سلام»تالیف«پروفسور«احمدآتش»درترکیه

1344:بازنشستگی ازبانک کشاورزی

1344:دیداربا «سایه»و«نادرپور»درتبریز

1345:دعوت به شوروی برای شرکت درجشن 250 سالگرد تولدملاپناه واقف(دعوت نامه را پس ازچهارماه به اومی دهند

1345:سرودن «سهندیه»درجواب بولودقاراچورلو(سهند)

1346:سفربه شیراز

1346:چاپ دوم حیدربابایه سلام درتبریز

1346انتساب به ریاست کتابخانه پهلوی وامتناع ازاین حکم

1346:چاپ دیوان با عنوان«دیوان شهریار مجموعه پنج جلدی»درتبریز

1346:مسافرت به تهران ،اقامت درمنزل سهند،دیدارباسایه،مشیری،نادرپور

1348:اعطای درجه استادافتخاری به اوازطرف دانشگاه تبریزوتجلیل ازوی درسالن شیروخورشید تبریز

1348:نقل به خانه جدید (کوی مقصودیه که اکنون موزه شهریارشده است)

 1349:چاپ جلد دوم کلیات دیوان شهریار

1349:سفربه ارومیه به دعوت دانشکده ادبیات ارومیه

1350:سفربه تهران واقامت درمنزل سهندودیداربارستم علی اف

1350:تجلیل ازاودرانجمن روابط فرهنگی ایران وترکیه

1350:بازگشت به تبریز

1350:ترجمه اشعارازاوبه زبان فرانسه

1350:دعوت به مسجدسلیمان،عدم سفربه علت ضعف مزاج

 1351:انتشارکتاب «آذری تورکوجه سی»تالیف پروفسورمحرو ارگین درترکیه

1351:دیداربا«رسول حمزه اتوف»شاعرداغستانی درتبریز

1351:تشکیل دومین کنگره سراسری شعرایران به ریاست او درتبریز

1352:مهاجرت به تهران واقامت درامیرآباد

1353:درگذشت همسرشاعردرتهران

1356:بازگشت دائم به تبریز

1361:انتشاراشعارترکی باعنوان«شهریارین آذربایجان دیلینده اثرلری »به کوشش «یحیی شیدا»درتبریز

1362:دعوت به روستای «حیدربابا»توسط میرابوالفضل صادقی واقامت یک روزه درباغچه «میرزممدین باخچاسی »دامنه کوه حیدربابا(دراین مجلس ازهمدوره ای های او،محمداسماعیل برقی،حاج مجتبی نادری،آقابیگ که هرسه ازاقوام استادهستند، حضوردارند)

1363:برپایی«کنگره بزرگداشت استادسیدمحمدحسین شهریار»درتالاروحدتتبریز

1363:چاپ مجموعه شعری بانام «نغمه های خون»با مقدمه دکتراصغرفردی

1365:سفریک ماهه به اسکو به خاطربمبارانهای تبریز

1366:دیداربا«سایه»و«دکترمحمدرضاشفیعی کدکنی»درتبریز

1366:دیداربا«آیت الله خامنه ای»(رئیس جمهوروقت)

1366:بستری دربیمارستان امام خمینی تبریز

1367:شدت بیماری ،انتقال به بیمارستان مهرتهران

1367:دیداربا «اخوان ثالث»و«مفتون امینی»و«فریدون مشیری»و«سیمین بهبهانی»دربیمارستان مهرتهران

1367:عیادت «آیت الله خامنه ای»ازاودربیمارستان مهر

 1367:شرکت دریک محفل خصوصی باحضور«اخوان ثالث»،«سیمین بهبهانی»درمنزل دکترحمید مصدق

1367:دیداربا«لطف الله زاهدی»قدیمی ترین دوستش دربیمارستان مهر

1367:دیداربا«اخوان»و«دکترشفیعی کدکنی»دربیمارستان مهر

27شهریور1367:فوت دربیمارستان

28شهریور:تشییع ازبیمارستان «مهر»تا فرودگاه مهرآبادوانتقال پیکراوبه تبریز باهواپیما

29شهریور1367:دفن درمقبره الشعرای تبریز باتشییع بیش از40هزارنفر،اعلام اعزای عمومی درسراسرآذربایجان

از زندگانیم گله دارد جوانیم
شرمنده‌ی جوانی از این زندگانیم
دارم هوای صحبت یاران رفته را
یاری کن ای اجل که به یاران رسانیم
پروای پنج روز جهان کی کنم که عشق
داده نوید زندگی جاودانیم
چون یوسفم به چاه بیابان غم اسیر
وز دور مژده‌ی جرس کاروانیم
گوش زمین به ناله‌ی من نیست آشنا
من طایر شکسته پر آسمانیم
گیرم که آب و دانه دریغم نداشتند
چون میکنند با غم بی همزبانیم
ای لاله‌ی بهار جوانی که شد خزان
از داغ ماتم تو بهار جوانیم
گفتی که آتشم بنشانی، ولی چه سود
برخاستی که بر سر آتش نشانیم
شمعم گریست زار به بالین که شهریار
من نیز چون تو همدم سوز نهانیمنوشته شده در تاریخ سه شنبه 91/6/28 توسط محب

لوگوی دوستان
لینک دوستان

بالای صفحهتمامی حقوق این وبلاگ برای اواز قطره محفوظ و انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.