شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ سلام آقاي من . . آقا جان تمام اين سالها که درس خوانديم; .. دبير رياضي به ما نگفت که حد غربت تو وقتي شيعيانت به گناه نزديک مي شوند بي نهايت است! . دبير شيمي نگفت که اگر عشق و ايمان و معرفت با هم ترکيب شوند شرايط ظهور تو مهيا مي شود...! . دبير زيست نگفت که اين صداي تپش قلب نيست... صداي بي قراري دل براي مهديست..! . دبير فيزيک نگفت که جاذبه ي زمين اشک هاي غريبانه ي توست..جاذبه ي زمين به همان سمتيست
دبير فيزيک نگفت که جاذبه ي زمين اشک هاي غريبانه ي توست..جاذبه ي زمين به همان سمتيست که تو هستي...! . دبير ادبيات از عشق مجنون به ليلي,از غيرت فرهاد نسبت به شيرين گفت اما از عشق شيعه به مهدي, از غيرتش به زهرا(س) نگفت..! . دبير تاريخ نگفت که اماممان امسال سال چندم غربتش است؟!نگفت غربت اهل بيت علي(ع) از کي شروع شد و تا کي ادامه دارد.. . دبير ديني فقط گفت که انتظار فرج از بهترين اعمال است اما نگفت ک
دبير ديني فقط گفت که انتظار فرج از بهترين اعمال است اما نگفت که انتظار فرج يعني گناه نکنيم و يعني گناه نکردن از بهترين اعمال است دبير عربي به ما ياد داد که مهدي اسم خاصي است که تنوين پذير است!اما نگفت که مهدي خاص ترين اسم خاص است که تمام غربت و تنهايي را پذيرا شده است....
عالي....
ساعت ویکتوریا
vertical_align_top